OFERTA

Prowadzimy działalność w zakresie:

Rozliczeń podatkowych i ZUS

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenia ewidencji do celów podatku zryczałtowanego

Prowadzenia ewidencji VAT i innych

Ubezpieczeń społecznych

Zakładania i likwidacji podmiotów gospodarczych

Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i PIT

Instalacji, wdrażania i szkoleń w zakresie programu "Płatnik"