Zmiany w podatkach od stycznia 2020 roku

Najważniejsze zmiany przepisów (nie tylko) podatkowych podzieliliśmy na trzy kategorie:

Pierwsza obejmuje PIT, druga VAT, a trzecia dotyczy prawa pracy.

 1. Obniżono PIT do 17% 
 2. Zmieniono kwoty zmniejszające podatek oraz zasady poboru zaliczek
 3. Łatwiej uzyskać status “małego podatnika”. Limit przychodów powiększono do 2 milionów euro.
 4. Zwiększono także liczbę uprawnionych do dokonywania jednorazowej amortyzacji
 5. Wprowadzono zmiany kosztów pracowniczych
 6. Zmiany związane z płatnościami 
  1. Płatności należy dokonywać na rachunki wskazane w Wykazie podatników VAT
  2. W przypadku zapłaty z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, konieczne jest wyłączenie jej z kosztów uzyskania przychodu
  3. W przypadku zapłaty na rachunek inny niż podany w Wykazie, konieczne jest wyłączenie jej z kosztów uzyskania przychodu
  4. W przypadku otrzymania zapłaty na rachunek inny niż tam wskazany, podatnik ma obowiązek wykazania przychodu 
 7. Ulga na złe długi:
  1. Podatnik ma prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania, jeśli nie otrzyma zapłaty
  2. Podatnik ma obowiązek do zwiększenia podstawy opodatkowania, jeśli nie dokona zapłaty

Zmiany w VAT

 1. Wprowadzono zakaz wystawiania faktur do paragonów, które nie zawierają NIP-u nabywcy
  1. Wprowadzono dodatkowe zobowiązania podatkowe oraz sankcje za złamanie tego zakazu
  2. Wprowadzono dodatkowe zobowiązania podatkowe oraz sankcje za ujęcie w ewidencji takiej faktury
 2. Wprowadzono obowiązek stosowania kas online dla warsztatów samochodowych i wulkanizacyjnych oraz sprzedawców paliw

Zmiany w prawie pracy

 1. Zmieniono kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową dla pracujących w oparciu o zlecenia
 2. Wyłączono dodatek stażowy z płacy minimalnej
 3. Wprowadzono ograniczenia pracy w niedziele