Kto i od kiedy musi stosować kasy on-line?

Czym są kasy on-line?

To kasy rejestrujące nowego rodzaju, które automatycznie przekazują dane o sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. Gromadzą wszystkie informacje z paragonów, a te są tam przechowywane w celach analitycznych i kontrolnych. 

Kto i od kiedy ma obowiązek używania kas on-line?

Stosowanie kas on-line jest dla większości branż dobrowolne, a możliwość ich stosowania nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas.

Chyba że…

Prowadzisz działalność w zakresie branży, która zdaniem ustawodawcy narażona jest na szczególne nieprawidłowości. W tej sytuacji obowiązek używania kas online wiąże się z koniecznością wymiany starych kas na nowe.

Terminy wymiany kas zależą od pola prowadzonej działalności:

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek używania kas on-line dotyczy:

  • Branży paliwowej
  • Usług naprawy pojazdów i wulkanizacji

Od 1 lipca 2020 roku na kasach online pracować będą przedsiębiorcy z branż:

  • Gastronomicznej
  • Usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • Sprzedaży węgla

Od 1 stycznia 2021 roku kasy online będą wymagane w

  • Branży budowlanej
  • Usługach fryzjerskich i kosmetycznych
  • W zakresie opieki medycznej  (lekarze i lek. dentyści)
  • Usługach prawniczych
  • Branży fitness (w zakresie wstępu)

W pozostałych przypadkach kasy fiskalne starego typu będzie można stosować aż do ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej. Po pewnym czasie nie będzie jednak można zakupić nowych kas fiskalnych starego typu. Kasy z papierowym zapisem kopii były możliwe do nabycia jedynie do 31 sierpnia 2019 roku, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne na rynku do 31 grudnia 2022 roku. Nie oznacza to jednak, że po tych terminach nie będzie można ich używać!

Wraz z ustawą wprowadzającą kasy on-line zaczęło obowiązywać także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących. To do niego odsyłamy Czytelników zainteresowanych bardziej szczegółowymi zasadami obowiązywania nowych i starych kas fiskalnych.