Świadczymy usługi w zakresie rozliczeń podatkowych i ZUS.

Prowadzimy:

  • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR),
  • Ewidencje VAT i inne,
  • Ewidencje na potrzeby rozliczania podatku zryczałtowanego.

Sporządzamy i wysyłamy deklaracje podatkowe VAT i PIT.

Przygotowyjemy deklaracje rozliczeniowe ubezpieczeń społecznych oraz zgłaszające i wyrejesytrowjuące Płatników ZUS.

Oferujemy szkolenia w zakresie instalacji, wdrażania i obsługi programu PŁATNIK.