Split Payment – czym jest Mechanizm Podzielonej Płatności?

Czym jest MPP?

Zasada działania MPP jest bardzo prosta. Kupując produkt lub usługę na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy wpłacasz tylko kwotę netto (lub rozliczasz się z nim w inny sposób – np. gotówkowo). Natomiast pozostałą część płatności – kwotę VAT – wpłacasz na specjalny rachunek dostawcy – rachunek VAT.

Jak to działa?

Sprzedawca może otrzymanymi na rachunek VAT środkami opłacać VAT z faktur otrzymanych od swojego dostawcy lub wykorzystać te pieniądze w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Nie może nimi opłacać innych należności lub przeznaczyć na przykład na wypłatę wynagrodzeń. Transakcje z rachunków VAT można realizować wyłącznie w polskich złotówkach i tylko z innymi płatnikami VAT.

Kogo dotyczy?

Obecnie Mechanizm Podzielonej Płatności obowiązuje wszystkich przedsiębiorców (vatowców), niezależnie od tego czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy też jesteś właścicielem korporacji. Co oczywiste, split payment nie obejmuje osób nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) oraz podatników zwolnionych z VAT. W szczególnych przypadkach MPP nie dotyczy także transakcji odwrotnego obciążenia, gdy w ramach tego mechanizmu przedsiębiorca nie płaci podatku VAT.

Czy stosowanie MPP jest obowiązkowe?

Obecnie stosowanie MPP jest dobrowolne. Tę dobrowolność należałoby jednak uszczegółowić:

 1. Przedsiębiorca może wybrać czy chce realizować zasady split payment, czy nie.
 2. Podatnik może stosować MPP wybiórczo – tylko z niektórymi kontrahentami lub tylko przy niektórych fakturach.
 3. Podzielonej płatności można dokonać także tylko w określonej przez siebie części wartości VAT.
 4. Przedsiębiorca może dodać postanowienia o formie wykorzystywania podzielonej płatności do umowy z kontrahentem.
 5. Dostawca może jednak nie zgodzić się na płatność podzieloną.

UWAGA! Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak, że od 1 stycznia 2020 roku Mechanizm Podzielonej Płatności będzie obowiązkowy dla wybranych towarów i usług. Trwają jednakże prace nad zwiększeniem możliwości, jakie daje rachunek VAT, szczególnie pod względem nadania uprawnień do realizowania płatności ZUS i powiązanych.

Czy Mechanizm Podzielonej Płatności będzie wymagał wykonania dwóch przelewów?

Do realizacji split payment wystarczy jeden przelew. Dzielenia płatności dokonywać będzie bank na podstawie specjalnego komunikatu od nabywcy. Komunikat ten zawiera kwotę podatku VAT (całości lub części), kwotę sprzedaży brutto (lub jej część), numer faktury i NIP odbiorcy.

Pieniądze w ramach takiej płatności wysyłane są na dotychczasowy numer konta kontrahenta – nabywca nie musi znać numeru konta VAT sprzedawcy, szczególnie że ten może mieć takich kilka. Bank automatycznie otwiera każdemu przedsiębiorcy darmowy rachunek VAT, jednak ten może zwrócić się z prośbą o utworzenie większej liczby takich kont.

Czy mogę korzystać ze środków na moim koncie VAT?

Wykorzystywanie środków z tego rachunku jest ograniczone. Docelowo możesz nimi płacić należności VAT z faktur swoich dostawców oraz rozliczać się nimi z urzędem skarbowym. Choć nadal te pieniądze należą do Ciebie i organy podatkowe nie mogą nimi dysponować, to sprawują nadzór nad ich uwalnianiem. Nie możesz więc ich swobodnie wypłacić lub przelać na rachunek rozliczeniowy.

Może jednak zaistnieć taka sytuacja, że nagromadzonych na koncie VAT pieniędzy nie będziesz miał sposobności wykorzystać, wtedy, o ile nie masz zaległości w płatnościach VAT, możesz złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków (lub wskazanej przez siebie ich części). US ma 60 dni na rozpatrzenie tego wniosku, a Ty, w razie odmowy, masz prawo do odwołania. Jeśli natomiast urząd wyrazi zgodę, przekazuje postanowienie do banku, który automatycznie wysyła wskazane środki na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy. W czasie rozpatrywania wniosku (60 dni) możesz swobodnie wykorzystywać środki na tym rachunku do rozliczeń VAT z kontrahentami i US.

Na co możesz przeznaczyć środki nagromadzone na kocie VAT?

 • płatności VAT do urzędu skarbowego
 • podatek od towarów i usług na konta VAT kontrahentów
 • PIT i CIT
 • opłata akcyzy
 • należności celne
 • składki ZUS
 • odsetki za zwłokę
 • sankcje VAT